Rechter haalt streep door zonder meer beëindigen indicatie huishoudelijke hulp

Voorlopig recht op vergoeding door gemeente Lochem voor huishoudelijke hulp
De bestuursrechter Rechtbank Gelderland bepaalde gisteren (08-04-2015) dat de gemeente Lochem de indicaties voor huishoudelijke hulp op grond van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) niet zonder meer beëindigen, zonder dat er eerst onderzoek wordt verricht naar de persoonlijke omstandigheden van de hulpbehoevenden. Voorlopig houden deze mensen hun indicatie tot het moment dat de gemeente over hun bezwaarschriften heeft geoordeeld.

Lees meer op:

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Gelderland/Nieuws/Pages/Voorlopig-recht-op-vergoeding-door-gemeente-Lochem-voor-huishoudelijke-hulp.aspx

Gemeenten maken fouten bij het vaststellen van de WOZ-waarde

Gemeenten maken fouten bij het vaststellen van de WOZ-waarde

Een te hoge WOZ-waarde kost u als eigenaar veel geld. U betaalt veel meer belasting dan nodig is. Daarom is het logisch dat eigenaren naar wegen zoeken om de WOZ-waarde lager vastgesteld te krijgen. Er zijn gespecialiseerde bureaus die hen het werk uit handen nemen.
Gemeenten huilen nu krokodillentranen over deze bureaus. Gemeenten zijn niet blij met deze bureaus. Zij zeggen dat ze veel geld moeten aan deze bureaus moeten betalen aan proceskosten wanneer deze waarde inderdaad verlaagd moet worden.

Ik zou mij aangesproken moeten voelen omdat ik ook op deze basis werk. De klanten die mij inschakelen betalen mij niet. Mijn dienstverlening is gratis. Ik krijg een proceskostenvergoeding van de gemeente als de gemeente of de rechter de WOZ-waarde lager vaststelt. No cure – no pay zo heet dat. Zolang de gemeenten niet in staat zijn om een goede taxatie te maken, lijkt mij dat zij hun energie beter daaraan kunnen besteden. In mijn praktijk ben ik het afgelopen jaar tegen diverse schrijnende gevallen aangelopen. Ik noem er twee.

Een recreatiewoning, in slechte staat, die op € 395.000 getaxeerd was. Via een bezwaarschrift is de prijs in 2014 door de gemeente verlaagd naar € 321.000,- Dat houdt in een vermindering van
€ 74.000,-, ofwel een percentage van 18,7 %. En eerlijk gezegd voor dat lagere bedrag zal deze woning niet verkocht kunnen worden. Deze mijnheer betaalt al vele jaren teveel belasting aan het Rijk, het Waterschap en de gemeente. Als je de gemeente vraagt om belasting terug te geven, komt er een negatieve reactie. Er wordt pas terugbetaald als de waarde 20% of meer lager wordt vastgesteld. Dat is wel zeer wrang en frustrerend voor de eigenaar. De gemeente heeft de wettelijke mogelijkheid om over vijf jaar belasting terug te betalen, zoals in dergelijk gevallen waarin sprake is van een kennelijke fout.
Een ander geval: een oudere woning in het buitengebied. Op 1 januari 2014 getaxeerd op
€ 406.000,- en later bijgesteld, na bezwaar, door de gemeente op € 328.000,- Dat is maar liefst een taxatie die € 78.000,- lager ligt dan de oorspronkelijke. Procentueel gezien een daling van 19,2 %. Ook hier gaat de gemeente niet op restitutie van de (jaren) teveel betaalde belasting. Dat valt niet te verkopen naar de eigenaresse!
Gemeenten steken ten onrechte geld, veel geld en dat jaren lang, van de burger in hun zak door te hoge taxaties te hanteren en dus te hoge belastingen te innen. Dat is een kwalijke zaak. In mijn ogen zouden gemeenten nederig moeten zijn in plaats van hun eigen falen te projecteren op bureaus die door burgers worden ingeschakeld. Eerst je eigen werk goed doen en dan pas kun je een ander een verwijt maken en niet andersom.

Ik wil aangeven dat er nog veel mis is met de gemeentelijke taxaties. Alhoewel er best verbeteringen te bespeuren zijn door een procesmatige aanpak die door de toezichthouder (de Waarderingskamer) is opgelegd. Veel gemeenten lijden onder rijksbezuinigingen en krimpen in op personeelsgebied. Dat betekent dat hetzelfde werk met minder mensen gedaan moet worden. Ook werken veel gemeenten samen op belastinggebied. Dat is een goede zaak uit een oogpunt van efficiency maar het gaat ten koste van de lokale kennis. Gemeenten handelen de zaken af vanachter de computer en dat is geen goede basis om tot een reële schatting te komen van de waarde van een pand.
Zolang gemeenten nog de fouten maken zoals ik hiervoor heb aangegeven, hebben de bureaus die burgers helpen om de WOZ-waarde te verlagen bestaansrecht.

Ik werk dan ook graag voor u als u denkt dat uw WOZ-waarde te hoog is. U weet mij vast te vinden!

Bezwaar maken is nog mogelijk tot en met 12 maart a.s.

 

Aanpak voorziening huishoudelijke hulp gemeenten laat te wensen over!

Inmiddels worden de contouren duidelijk van de uitvoering van de Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO) door de gemeenten. Het Rijk droeg de taak voor uitvoering van huishoudelijke hulp per 1 januari jl. over aan de gemeenten. De brandende vraag is hoe de gemeenten het oplossen. Wentelen zij de bezuinigingen één op één af op de mensen die al vóór 2015 over betaalde huishoudelijke hulp beschikten, of niet? Langzamerhand wordt er meer duidelijk. Later meer ………….

Juridisch advies zeeland

Juridisch advies zeeland

Piet over: Juridisch advies zeeland

Juridisch advies zeeland is zo gemakkelijk

Wat is: Juridisch advies zeeland