Interim-werkzaamheden

Ik werk voor opdrachtgevers aan projecten of klussen op ruimtelijk-, economisch en juridisch gebied. Het kan gaan om realiseren van beleid (met uitvoering) en het opstellen van ruimtelijke plannen of projecten in de woon- en bedrijfsomgeving, met inbegrip van de communicatie en burgerparticipatie.

Ik verricht ik concrete klussen zoals:
– het dereguleren van regelgeving voor ondernemers;
– het opstellen van APV’s, uitvoeringsbeleid en beleidsregels;
– de verkoop van groen- en reststroken, inclusief de ontwikkeling van beleid;
– het opstellen van alcoholmatigingsbeleid.

Ik zorg uw flexibele schil en/of zorg voor vervanging bij afwezigheid van uw medewerkers voor de volgende functies:
– teamleider;
– (senior) beleidsmedewerker ruimtelijk, juridisch, economisch- of recreatie/toerisme en handhaving;
– projectleider, projectsecretaris of projectmedewerker.