Voor wie werk ik?

Ik werk voor particulieren, bedrijven, instellingen en organisaties in hun relatie met de gemeente.
U kunt mij inschakelen voor: vragen, advies en bemiddeling en ondersteuning over de volgende zaken:

Vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen

De omgevingsvergunning:
– het slopen van gebouwen en het bouwen van gebouwen;
– het (milieuhygiĆ«nisch) gebruiken van woningen en gebouwen;
– het kappen van bomen;
– het aanleggen van uitritten;
– het brandveilig gebruiken van gebouwen;

– het recreatief gebruiken van (tweede) woningen en verhuur van permanent bewoonde woningen
– drank- en horecavergunning, wet BIBOB en exploitatievergunning APV (overlastvergunning);
– evenementenvergunning;
– kampeervergunning/ ontheffing voor recreatiebedrijven en minicampings.

Schadevergoedingen

– planschade bestemmingsplannen (bijv. waardevermindering door verlies van uitzicht);
– nadeelcompensatie (bijv. door afsluiting van wegen);
– Wet dwangsom (als niet of te laat door de gemeente wordt beslist op uw aanvraag).

Overheidsinformatie opvragen

– via de Wet openbaarheid van bestuur om informatie vragen aan de gemeente

Belastingen

– onroerendzaakbelasting (de waarde van de woning of het bedrijfsgebouw);
– rioolheffing en reinigingsheffing;
– toeristenbelasting en forensenbelasting;
– precariobelasting (uitstalling of terras op straat);